Grote voorraad
Bijna alle modellen beschikbaar
Grote voorraad
Diverse modellen
reviews

Welke overgangsregeling geldt er voor de bijtelling?

Ben je berijder van een auto in een kortingscategorie van de bijtelling, dan is het belangrijk dat je zekerheid hebt over de hoogte van de bijtelling op de auto die je vaak meerdere jaren rijdt. Daarom geldt er een goede overgangsregeling als de CO2-uitstootnormen of de percentages van een bijtellingscategorie veranderen. Voor nieuwe auto’s geldt de indeling in een lagere bijtellingscategorie steeds voor eenperiode van 60 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend opde datum van eerste toelating. Aan het eind van die 60 maands periode wordt op basis van de dan geldende bijtellingstabel een nieuw bijtellingspercentage vastgesteld. In 2020 kunnen dan alleen nul emissie auto’s een korting krijgen.

Overgangsregeling na 31 december 2016

Bij de nieuwe bijtellingsregels per 2017 (waarbij de kortingen op basis van de CO2-uitstoot zijn afgeschaft, behalve voor nul emissie auto’s) is ook een overgangsregeling getroffen voor auto’s die uiterlijk 31 december 2016 al voor het eerst tenaamgesteld zijn. Voor die auto’s blijft de oude wetgeving gelden.

Dat betekent dat je voor auto’s waarop vóór 2016 door een lag CO2-uitstoot al een verlaagd bijtellingspercentage van toepassing was, dat percentage ook na 2016 nog kunt gebruiken zolang de wettelijke maximale kortingsduur van 60 maanden nog niet verstreken is. Na afloop van die 60-maandsperiode wordt bekeken of er op basis vande dan geldende bijtellingsregels nog een korting van toepassing is. Dat is nu alleenbij nul emissie auto’s het geval. Die auto’s krijgen dan in 2020 een korting van 14procentpunten over de eerste € 45.000 catalogusprijs. Die korting wordt dan afgetrokken van het basispercentage uit de oude regeling, ofwel van 25%. De bijtelling wordt dan 11% over maximaal € 45.000. Over het meerdere geldt voor deze elektrische auto’s dan een bijtelling van 25%.

Geldt na de eerste 60 maanden geen korting, dan geldt op auto’s met een eerstetenaamstelling vóór 2020 na afloop van de 60-maandsperiode het basispercentage van de wetgeving zoals die luidde per 31 december 2016. De bijtelling wordt dan 25%.


Geheel vrijblijvend, geen verplichtingen
Leasen zonder jaarcijfers
Rij morgen al in jouw nieuwe auto
Gratis offerte aanvragen