Grote voorraad
Bijna alle modellen beschikbaar
Grote voorraad
Diverse modellen
reviews

Privacyverklaring

Inleiding

Autokan neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kredietkan.nl.

Wie is Autokan?

Autokan is de besloten vennootschap Krediet kan B.V., kantoorhoudende te (9561 AM) Ter Apel aan Nomdenweg 2-1A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64193349.

Autokan is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autokan de verwerkingsverantwoordelijke.

Autokan heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Robert Geerts bereiken via info@kredietkan.nl.

Hoe gebruikt Autokan jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Autokan persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Autokan voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Autokan worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 • Doeleinde:    Financiële administratie
 • Gegevens:    Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
 • Grondslag:    Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Verlenen van de dienst zelf
 • Gegevens:    NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag:    Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Afhandelen klachten
 • Gegevens:    NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag:    Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Facturatie
 • Gegevens:    NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag:    Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    CRM
 • Gegevens:    Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

 • Doeleinde:    Direct marketing
 • Gegevens:    Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Nieuwsbrief
 • Gegevens:    Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Retargeting
 • Gegevens:    Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Social media marketing
 • Gegevens:    Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Behavioural targeting
 • Gegevens:    Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

 • Doeleinde:    Website analytics
 • Gegevens:    Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    A/B testing
 • Gegevens:    Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Plaatsen van berichten of reviews
 • Gegevens:    Naam, Adres, E-mailadres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Chatfunctie
 • Gegevens:    Naam, Adres, E-mailadres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

 • Doeleinde:    Identiteitsverificatie
 • Gegevens:    Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen,
 • Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer Wettelijke verplichting
 • Grondslag:    Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Beveiliging van gegevens
 • Gegevens:    Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen,
 • Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer Wettelijke verplichting
 • Grondslag:    Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde:    Credit check
 • Gegevens:    Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen,
 • Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer Wettelijke verplichting
 • Grondslag:    Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

 • Doeleinde:    Marktonderzoek
 • Gegevens:    Gewoonten, Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E- mailadres
 • Grondslag:    Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Autokan heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Autokan over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Autokan. Je kunt verzoeken dat Autokan je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Autokan te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Autokan of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Autokan te verkrijgen. Autokan zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat

Autokan je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Autokan

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kredietkan.nl. Autokan zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Autokan een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Autokan je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers

Het kan zijn dat Autokan verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Autokan ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Autokan worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Autokan worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Autokan je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kredietkan.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Autokan jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kredietkan.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen? Neem contact op!