Grote voorraad
Bijna alle modellen beschikbaar
Grote voorraad
Diverse modellen
reviews

Welke auto's zijn uitsluitend geschikt voor goederenvervoer?

Het verschil tussen een bijtellingsuitzondering en de tegenbewijsregeling, ligt niet alleen in het feit dat je bij een uitzondering je ritten niet hoeft bij te houden. Belangrijker is namelijk dat een uitzondering betekent dat de auto in het geheel niet onder het ‘autokostenforfait’ met een procentuele bijtelling valt. Rij je wel privékilometers belast tegen de werkelijke kilometerkostprijs. 

Bestelauto's met alleen een chauffeursstoel

Welke bestelauto’s onder deze uitzondering vallen, staat helaas niet in de wet. Wel blijkt uit de toelichting op het wetsvoorstel van destijds dat vooral gedacht is aan de bestelauto’s met alleen een chauffeursstoel. Naast auto’s waarbij dat af-fabriek het geval is, kan deze uitzondering daarom ook gelden voor bestelauto’s waarvan de bijrijdersstoel of anderhalfzitsbankje verwijderd is. De bevestigingspunten moeten dan overigens ook min of meer definitief onklaar gemaakt zijn.

Uitzonderingen

De rechtspraak laat inmiddels zien dat er nog meer auto’s onder deze uitzondering kunnen vallen. Dat betreft situaties waarin er een procedure gevoerd is over deze uitzondering, in situaties waarin er wél een berijderszitplaats was. Zo is er een arrest van de Hoge Raad waarin de uitzondering ook geldt voor een grote bestelauto van een bloemist, waarbij die bestelauto was voorzien van specifieke inrichting en een bijrijderszitplaats. Deze viel ook onder de uitzondering. Ook is er jurisprudentie over een kleinere bestelauto van een stucadoor. Die bestelauto kon door vervuiling privé niet gebruikt worden en was daarom uitgezonderd van de bijtelling.

Wil je met de belastingdienst geen discussies achteraf over de uitzondering? Dan is het aan te raden om de bijtellingsuitzondering vooraf met de belastingdienst af te stemmen. Een bestelauto met een dubbele cabine valt op grond van de jurisprudentie nooit onder deze uitzondering. Die bestelauto is dan immers niet alleen voor goederenvervoer, maar ook voor personenvervoer geschikt.


Geheel vrijblijvend, geen verplichtingen
Leasen zonder jaarcijfers
Rij morgen al in jouw nieuwe auto
Gratis offerte aanvragen