Betalingsbescherming

Als u een lening gaat afsluiten, dan brengt dat ook verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in uw persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van het krediet tot een te zware last maken.

Uw krediet kunt u beschermen tegen de volgende voorkomende omstandigheden:

  • overlijden;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • onvrijwillige werkeloosheid.

Uw krediet altijd beschermd 

Onze kredietadviseurs kunnen heel eenvoudig, middels ons Inkomsten Terugval Calculator (ITC), voor u berekenen wat voor een effect het verlies van werk, ziekte, ongeval of in het ergste geval overlijden op uw inkomen en vaste lasten heeft. De hoogte van de premie is afhankelijk van welke dekking uw voorkeur geniet en welk advies tot stand is gekomen. Betreffende kredietbeschermingen in de vorm van een maandpremie of koopsom hebben wij met de verzekeraars afgesproken dat wij hierover geen provisie willen ontvangen. Auto Krediet Nederland bemiddelt dus alleen in netto verzekeringen dat wil zeggen dat wij alleen maandpremies afsluiten. Onze kredietadviseurs kunnen u hierin juist adviseren.

Autokan verplicht u niet om bij het aangaan van een lening een betalingsbescherming af te sluiten. Wel moeten wij tijdens de inventarisatiefase onderzoeken of u al een verzekering heeft lopen en welke risico’s u loopt als u geen gebruik wenst te maken van ons advies. Mocht de kredietverstrekker deze verplichting wel als voorwaarde hebben, dan heeft u het recht om zelf te bepalen bij wie u deze verzekering afsluit.

Met een betalingsbescherming van Autokan komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. De algemene voorwaarden van onze verzekeringsmaatschappijen kunt u hieronder downloaden